İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MERKEZİ

OSGB Hizmetleri

Tüm Hizmetlerimiz

Ülkemizde; her geçen gün artan iş kazalarının önlenmesi ve uluslararası alandaki yeni iş güvenliği yaklaşımlarına ayak uydurulmasını sağlamak amacıyla 30.06.2012 tarihinde, yalnızca iş sağlığı ve güvenliğini konu alan 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu yayınlanmıştır. Bu kanun gereğince; tüm özel ve kamu kuruluşları çalışmalarında iş sağlığı ve güvenliği bakımından çeşitli önlemleri almakla yükümlüdür.

 

OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi), 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerinin yasal mevzuatça belirlenen yükümlülüklerini yerine getirmek için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş uzman kuruluşlardır.

 

Firmamız; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 1400 nolu yetki belgesi ile yetkilendirilmiş bir Ortak Sağlık Güvenlik Birimidir.

 

Yasal mevzuat gereğince işyerlerinde çalıştırılması zorunlu olan İş Güvenliği Uzmanları, İşyeri Hekimleri ve Diğer Sağlık Personelleri gibi personel istihdamını zorunlu kılan hususlardaki istihdam hizmetlerinin yanı sıra işyerlerinde çalışanların sağlık ve güvenliklerinin sağlanması adına yapılması gereken denetimlerin ve iyileştirici çalışmaların yapılması gibi pratik uygulamalar da firmamız tarafından yerine getirilmektedir.

 

Firmamız, yukarıda da değinildiği gibi işyerlerinin özgünlüklerine göre İSG yönetim sistemlerinin kurulmasını sağlamakta, bu başlıkta yıllara dayanan deneyimler sonucu gerekli çalışmaların yapılabilmesi için gerekli İSG personelleri ile birlikte tam anlamıyla bir İSG yönetim sistemi hizmetini vermektedir.

 

Bu kapsamda tarafımızdan sağlanan hizmetlerden bazıları şunlardır:

 

• İşletmelerde İş Güvenliği Uzmanı İstihdamı

 

• İşletmelerde İşyeri Hekimi İstihdamı

 

• Risk Değerlendirmesi hazırlanması

 

• Bakım, Ölçüm ve Sağlık Takip Planlarının Oluşturulması

 

• Yasal İzinlerin Alınması

 

• İşe Özel Prosedür ve Talimatların Hazırlanması

 

• İSG Sözleşmelerinin Hazırlanması

 

• Sağlık ve Güvenlik Planlarının Oluşturulması

 

• Patlamadan Korunma Dokümanının Hazırlanması

 

• İşyeri Güvenlik ve Sağlık İşaretlerinin Belirlenmesi

 

• Kişisel Koruyucu Standartlarının Oluşturulması, Eğitimi

 

• Acil Eylem Planlarının Hazırlanması

 

• Acil Durum Tatbikatlarının Gerçekleştirilmesi, Raporlanması

 

• İSG Eğitimlerinin Verilmesi

 

• İSG Kurul Organizasyonunun Gerçekleştirilmesi

 

• İhale Aşamalarında İSG konularında Teknik Destek Sağlanması

 

• Kaza – Olay Analizi ve Raporlama Sistemlerinin Kurulması ve Takibi

 

• İSG Performans Ölçüm Yöntemlerinin Belirlenmesi

 

• İSG El Kitaplarının Hazırlanması

 

• İş Kazası ve Meslek Hastalıkları İstatistiklerinin Oluşturulması ve Raporlanması

İşyeri bazında kurulan İSG yönetim sistemleri aracılığı ile bir yandan kuruluşların iş güvenliği çalışmaları aktif bir biçimde denetlenip raporlanırken bir yandan da çalışanların sağlıklarının korunması sağlanmaktadır.

 

İSG yönetim sistemi içerisinde görev alan işyeri hekimleri başta olmak üzere mevzuatça işyerlerinde bulunması zorunlu tutulan diğer sağlık personelleri de firmamız tarafından istihdam edilmektedir. İşyerlerindeki sağlık hizmetlerimiz aşağıdaki muayene ve raporların düzenlenmesi ve bu evrakların düzenli takibini içermektedir.

 

• İSG mevzuatınca zorunlu tutulan işe giriş Sağlık Raporları

 

• Görme Raporu

 

• İşitme Düzeyi Test Raporu (Odyometre)

 

• Akciğer Radyografisi (Göğüs Filmi)

 

• Akciğer Fonksiyon Testi (Spirometri)

 

• Laboratuvar Tetkikleri

 

• Portör Muayenesi

 

• Bulaşıcı Hastalık Testleri

 

• Gerekli Aşılar

 

• Rutin tetkikler ve çalışanların sağlık durumlarının izlenmesi

NİTELİKLİ CEVAPLAR AKADEMİSİ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ EĞİTİM ÇEVRE MÜH. ve DAN. HİZ. AŞ

 

Gayrettepe Mah. Yıldızposta Cad. No: 18 / B

Beşiktaş - İstanbul / Türkiye

Tel: +90 212 347 26 22

Fax: +90 212 347 26 24

info@nca.com.tr