İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MERKEZİ

İŞ KAZALARI TAKİBİ

Tüm Hizmetlerimiz

Bilindiği üzere ülkemiz iş kazalarında ne yazık ki Dünya ve Avrupa’da üst sıralarda yer almaktadır.

 

ILO verilerine göre her yıl Dünya’da 270 milyon iş kazası olmakta ve 1 milyondan fazla insan bu kazalar sonucunda yaşamını yitirmektedir. Türkiye’de de bu istatisklerin bir parçası olarak her yıl binlerce çalışan iş kazalarında hayatını kaybetmekte ya da iş göremez hale gelmektedir.

 

İş kazalarının önemli bir boyutu da kazalar sonrasında ortaya çıkan maliyetlerdir. Ülkemizde iş kazalarının yıllık maliyeti yaklaşık 34 milyar TL olarak hesaplanmaktadır. Çok sayıda işveren iş kazaları sonrasında oluşan maliyetler sonucunda işlerini devam ettiremez duruma gelmekte ya da işlerini bu maliyetler karşısında sınırlandırmak zorunda kalmaktadır.

 

NCA, yılların bilgi birikimi ve bünyesindeki iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleri ile iş kazalarının sıfıra indirilmesi için çalışmalar yaparak, danışmanlığını yaptığı firmalara mühendislik çözümleri sunarak kazaların baştan önlenmesini sağlar.

 

Unutulmamalıdır ki basit bile olsa bir iş kazasında aslolan süreç yönetimidir.

 

İş kazalarının olması durumunda gerekli ilkyardım işlemlerinin uygulanması, iş kazası sırasında oluşacak yönetsel krizlerin yönetilmesi ve iş kazalarının takibinin yapılması işyerlerinde bu sürecin bir parçasıdır.

 

Bu kapsamda iş kazalarına ilk müdahale ve ardından gerekli tıbbi müdahalelerin yapılması ile kazaların yasal

mevzuatça belirlenen sürelerde ilgili idari birimlere bildirilmesi için gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi dışında eş zamanlı olarak iş kazalarının hukuki takibi de bu sürecin en önemli noktalarından biridir.

 

İş kazalarının hukuki sonuçlarını takibi firmamız bünyesinde çalışan deneyimli İş Hukuku Uzmanlarınca yapılmaktadır.

Özetle, iş kazaları ve ramak kala olayları ile ilgili olarak dokümante edilmesi gereken ve araştırmaların yapılarak eksiklerin giderilmesi için aşağıda kademeler halindeki çalışmalar bütünü firmamız tarafından gerçekleştirilmektedir.

 

• Kaza Araştırmalarının Yapılması

 

• Raporların Hazırlanması ve zamanında Bildirimleri Yapılması,

 

• Proaktif Tedbirler Alınarak Bir Daha Kaza Oluşmasının Engellenmesi,

 

• Kaza ve Ramak Kala İstatistiklerinin Oluşturularak, Kazaların Önlenmesi

 

• Tehlike ve Risk Analizi Değerlendirmesinin Revizyonu

 

• İş kazalarının hukuki sonuçlarının takibi

 

NİTELİKLİ CEVAPLAR AKADEMİSİ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ EĞİTİM ÇEVRE MÜH. ve DAN. HİZ. AŞ

 

Gayrettepe Mah. Yıldızposta Cad. No: 18 / B

Beşiktaş - İstanbul / Türkiye

Tel: +90 212 347 26 22

Fax: +90 212 347 26 24

info@nca.com.tr